Προχωρά η ανάπλαση των πεζοδρομίων της Σαχτούρη - Τι προβλέπεται από τη μελέτη

ikarystos.gr - Τη διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 195/2017 για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων της οδού Σαχτούρη.

Το έργο αφορά τμηματική ανακατασκευή των πλακοστρώσεων των πεζοδρομίων οδού Σαχτούρη μεταξύ των οδών Ι. Κότσικα και Θ. Κότσικα, προϋπολογισμού 7.199,60 € Το αντικείμενο,  περιλαμβανόταν και στο έργο "Αποκατάσταση πλακόστρωση πεζοδρομίων" 7/2014 μελέτη, πλην όμως δεν εκτελέστηκε καθώς έγινε μείωση του εύρους των εργασιών λόγω ΑΠΕ. Επίσης δεν συνάφθηκε συμπληρωματική σύμβαση καθώς δεν αφορούσε εργασίες «...που δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα
για τις αναθέτουσες αρχές ή, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της...» κατά την έννοια του αρ. 57 ν. 3669/2008. 

Προβλέπεται στρώση βάσης από σκυρόδεμα ελάχιστου πάχους 7 εκ. κατηγορίας C12/15 και επίστρωση του πεζοδρομίου με πλάκες από φυσικούς λίθους λατομείου. Θα διατηρηθούν τα  υπάρχοντα κρασπεδόρειθρα και η αποκατάσταση θα γίνεται έτσι ώστε να μην εμφανίζονται  υψομετρικές διαφορές στα όρια μεταξύ υφιστάμενης και αποκαθιστάμενης επιφάνειας. Το ύψος της δαπάνης του έργου ανέρχεται σε 7.199,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το έργο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 του δήμου Καρύστου, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση ποσού 7.200,00 € στο Κ.Α. 30.7334.03 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπως περιγράφονται στο τιμολόγιο της μελέτης και σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Θα ακολουθηθούν οι ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια της κατασκευής και θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με το Π.Δ 778/80 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" και το Π.Δ.1073/81 "Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού"

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.