Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Ευβοίας - Πότε και που θα ψηφίσετε στην Κάρυστο

Οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ψηφοφορία στις Εκλογές του Επιμελητηρίου Ευβοίας που θα διεξαχθούν στις 8 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017 εξέδωσε η Εκλογική Επιτροπή. Αναλυτικά:

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι όσοι έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και προσέλθουν στα καταστήματα ψηφοφορίας αυτοπροσώπως. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 & 2 του Π.Δ. 372/92 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 5 του Π.Δ. 52/2006 «…Κάθε ψηφοφόρος (φυσικό πρόσωπο) ψηφίζει μια φορά….».

2. Κάθε ψηφοφόρος προσέρχεται (αυτοπροσώπως) προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα, διαβατήριο, ασφαλιστικό Βιβλιάριο και άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του. Πριν από την ψηφοφορία, κάθε ψηφοφόρος υπογράφει έντυπη δήλωση, που εκδίδεται ενώπιον του από αρμόδιο υπάλληλο του Ε.Ε.Ε., όπου Δηλώνει ότι ασκεί μια φορά το εκλογικό του δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που ορίζονται στο Νόμο.
 
3. ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.
Χρειάζεται να ΤΙΘΕΝΤΑΙ μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης στους υποψηφίους του τμήματος (ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι (ο ψηφοφόρος) εγγεγραμμένος.
 
4. Πληροφορούμε, επιπλέον, ότι σύμφωνα με τις παρ. 8 & 9 άρθ. 10 Π.Δ. 372/92, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 8 ΠΔ 52/2006:
 • «Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθά η Πρόεδρος ή μέλος της εκλογικής επιτροπής.
 • Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με στυλό διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος.
 • Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο.
 • Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μια ψήφους.
 • Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, τούτο (το ψηφοδέλτιο) προσμετράται μόνο υπέρ του συνδυασμού και δεν προσμετρούνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων».
5. Σύμφωνα με την παρ. 1 άρθ. 11 Π.Δ. 372/92, όπως αντικαταστάθηκε με άρθ. 9 του Π.Δ. 52/2006: «Την καθορισμένη για την λήξη της ψηφοφορίας ώρα, η Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής (ή η Πρόεδρος της Εφορευτικής
Επιτροπής στα Παραρτήματα όπου προΐσταται) κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας. Εφόσον στους εκλογικούς χώρους υπάρχουν ψηφοφόροι, που περιμένουν να ψηφίσουν, ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας η εκλογική επιτροπή με απόφασή της μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λήξη της ψηφοφορίας».
6. Οι επικεφαλείς των συνδυασμών που έχουν ανακηρυχθεί και συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του Επιμελητηρίου Ευβοίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017 δικαιούνται να παρευρίσκονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας που θα λάβει χώρα τόσο στα Παραρτήματα στις 8,9-12-2017 όσο και στο χώρο του ΕΕΕ στις 10-12-2017 δια των εκλογικών τους αντιπροσώπων, που εμπροθέσμως είχαν γνωστοποιήσει στην Εκλογική Επιτροπή. Κάθε συνδυασμός δικαιούται να διορίσει ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό Μέλος. Οι αντιπρόσωποι των συνδυασμών οφείλουν να έχουν εφοδιάσει την ημέρα της ψηφοφορίας τους αντιπροσώπους τους με Πρωτότυπο Έγγραφο Διορισμού αυτών, όπου θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του μέλους. Ο διορισμός αυτός θα υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού και θα παραδίδεται στην εκλογική επιτροπή. 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Για να μπορεί κάποιος να ψηφίσει πρέπει: Να προσέλθει κατά της ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι στις 8 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή, στις 9 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο κα στις 10 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή ως κάτωθι:
 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα από 08:00 έως ώρα 13:00 στη Σκύρο. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Σκύρου.
 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00 στο Μαντούδι. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου.
 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00 στην Ιστιαία. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο παράρτημα του Επιμελητηρίου που βρίσκεται επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 12 στην Ιστιαία.
 • Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00 στο Αλιβέρι. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο παράρτημα του Επιμελητηρίου επί της οδού Ταμυναίων 27 στο Αλιβέρι.
 • Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα 10:00 έως ώρα 17:00 στην Κάρυστο. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο Δημαρχείο της Καρύστου.
 • Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και από ώρα από 09:00 έως ώρα 19:00 στη Χαλκίδα. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο κτίριο του Επιμελητηρίου επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 12.
ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΩΡΑΡΙΟ.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΑΝΩΤΕΡΩ.


Εκ του Επιμελητηρίου ΕυβοίαςΜοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.