Έρχονται έργα για τη βελτίωση της οδού Στουππαίοι – Βαρελαίοι

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη μετατόπισης στύλων του ΟΤΕ για τη διαπλάτυνση της οδού Στουππαίοι – Βαρελαίοι στα πλαίσια κατασκευής του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Στουππαίοι – Βαρελαίοι του Δήμου Καρύστου» διότι βρίσκονταιπλέον εντός του καταστρώματος. 

Το Τμήμα Τεχνικών Λειτουργιών πεδίου Ευβοίας με το με αρ. 52/16-9-2016 έγγραφό του κοστολογεί το έργο ως εξής:

-Κόστος υλικών 6.938,45 € πλέον ΦΠΑ.
-Κόστος εργασιών 8.387,17 € πλέον ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τουτις διατάξεις του αρ.65 του Ν. 3852/10, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφάσισε τη μετατόπιση στύλων του ΟΤΕ για την διαπλάτυνση της οδού Στουππαίοι– Βαρελαίοι

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.