Ποιοι εκλέχθησαν στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΣτ. Ελλάδας από το Δήμο Καρύστου

Ο Δήμος Καρύστου έχει 27μελές Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν οι κάτωθι παρατάξεις: Α) Η παράταξη της πλειοψηφίας με την επωνυμία «Προχωράμε Μαζί» και Β) οι παρατάξειςτης μειοψηφίας, ήτοι της μείζονος με την επωνυμία «Άλλη Πορεία Τώρα» και της ελάσσονοςμε την επωνυμία «Λαϊκή Συσπείρωση Καρύστου».

Ο Δήμος Καρύστου διαθέτει τρεις (3) εκπροσώπους στη Γ.Σ. της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, ήτοι τον Δήμαρχο και δύο (2) δημοτικούς συμβούλους. Συνεπώς, οι συνδυασμοί που θακαταρτιστούν μπορούν να έχουν μέγιστο αριθμό υποψηφίων τρεις (3). 

Η παράταξη «Προχωράμε Μαζί» κατάρτησε συνδυασμό με τους Δημ. Συμβούλους: Α) Βερούχη – Λεμονιά Μαρία Β) Ξυπόλυτο Δημήτριο Γ) Τζώρτζη Θεόδωρο. Η παράταξη «Άλλη Πορεία Τώρα» κατάρτησε συνδυασμό με τον Δημ. Σύμβουλο: Α) Μανώλη Ανάργυρο. Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Καρύστου» δεν κατάρτησε συνδυασμό.

Κατά την ψηφοφορία που διεξάχθηκε οι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν δεκαεννέα (19)παρόντες και τα ψηφοδέλτια που καταμετρήθηκαν ήταν δεκαοκτώ (18) έγκυρα και ένα (1)λευκό και έλαβε ο κάθε συνδυασμός τον κάτωθι αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων:

Α) «Προχωράμε Μαζί», 12 έγκυρα ψηφοδέλτια Β) «Άλλη Πορεία Τώρα», 6 έγκυρα ψηφοδέλτια Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι έλαβαν: 

Βερούχη - Λεμονιά Μαρία 12 ψήφους, 
ΞυπόλητοςΔημήτριος 11 ψήφους, 
Τζώρτζης Θεόδωρος 10 ψήφους, 
Μανώλης Ανάργυρος 6 ψήφους.

Εν συνεχεία, για να υπολογίσουμε πόσες έδρες αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων τουδημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης, δηλαδή: 

Α) Προχωράμε Μαζί: 12/18 = 0,67 Χ 2 = 1,33 ήτοι 1 έδρα με υπόλοιπο 0,33

Β) Άλλη Πορεία Τώρα: 6/18 = 0,33 Χ 2 = 0,67 ήτοι 0 έδρες με υπόλοιπο 0,67 

Επειδή οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο, δυνάμει των υπολοίπων η έτερη έδρα θα πάει στο συνδυασμό «Άλλη Πορεία Τώρα». Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι εκλέχθηκαν ως εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου στην ΓενικήΣυνέλευση της ΠΕΔ Στ. Ελλάδας οι κάτωθι:

Α) Ο Δήμαρχος Ραβιόλος Ελευθέριος
Β) Η Δημ. Σύμβουλος Βερούχη – Λεμονιά Μαρία
Γ) Ο Δημ. Σύμβουλος Μανώλης Ανάργυρος 

Αναπληρωματικοί Εκπρόσωποι:
Α) Ο Δημ. Σύμβουλος Ξυπόλητος Δημήτριος
Β) Ο Δημ. Σύμβουλος Τζώρτζης Θεόδωρος

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.