Με αρκετά θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης - Ξεχωρίζει η Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπλαση στο Μαρμάρι

Με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής:

1. Επικύρωση αποφάσεων Τοπικών Συμβουλίων Μύλων, Αετού και Καλυβίων περί οργάνωσης της αρδευτικής περιόδου έτους 2018.

2. Έγκριση απευθείας αγοράς οικοπέδου για την δημιουργία Αθλητικού Κέντρου Νέων Στύρων και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμβολαίου.

3. Παραχώρηση χώρου για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καρύστου.

4. Σύσταση στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρύστου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) : 5002660.

5. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου
Καρύστου.

6. Τροποποίηση Στοχοθεσίας και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Καρύστου έτους 2018 σύμφωνα με το 1432/232266/23-1-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

7. 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 (ως προς την ορθή απεικόνιση του χρηματικού υπολοίπου της 31ης-12-2017, των οφειλών, απαιτήσεων και προβλέψεων όπως αυτά έχουν  διαμορφωθεί την 31-12-2017).

8. 2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018.

9. Έγκριση Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας και ΕΠΔ οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ»».

10. Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δ’ τριμήνου 2017 του Δήμου Καρύστου.

11. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2018 στο ΝΠΔΔ: «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, Πολιτιστικός, Αθλητικός και Τουριστικός Οργανισμός Δήμου Καρύστου Ν.Π.Δ.Δ.».

12. Κατανομή επιχορήγησης έτους 2018 στο ΝΠΔΔ: «Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ».

13. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

14. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου: «Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου».

15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από
δεξαμενή Ξάνεμο ως πηγάδι Γκαγκόμοιρου».

16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδού Ραπταίοι – Μεσοχώρια».

17. Καθορισμός θέσεων αιγιαλού που πρόκειται να παραχωρηθούν με δημοπρασία για τα έτη 2018-2019 και καθορισμός ανταλλάγματος.

18. Καθορισμός κωδικών του προϋπολογισμού που επιδέχονται την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.

19. Ανανέωση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στην νομική βάση πληροφοριών «Νομοτέλεια».

20. Έγκριση εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες και περιοδικά.

21. Έγκριση ετήσιας ανανέωσης της φιλοξενίας της Ιστοσελίδας του Δήμου Καρύστου.

22. Ορισμός μελών Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων
Προμηθειών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11β του ν.4412/2016).

23. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών Δήμου Καρύστου (σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11δ του ν.4412/2016).

24. Εξέταση αίτησης του Συλλόγου γονέων ΑΜΕΑ «ΧΕΡΙ – ΧΕΡΙ» περί επιχορήγησης.

25. Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής ποσών Τελών Ύδρευσης.

26. Εξέταση αιτήσεων περί μεταφοράς Τελών Ύδρευσης στο όνομα του ενοικιαστή

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.