Γιατί ανεβλήθη η συζήτηση και ψήφιση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Μαρμαρίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ορισμού υπαλλήλων για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου:

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»,

από τον Κύριο του Έργου (Δήμος Καρύστου) στο Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Στερεάw Ελλάδας δια της Π.Ε. Εύβοιας) ο οποίος έχει εξασφαλίσει την χρηματοδότηση. Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση, αναβάθμιση και εξωραϊσμό του κεντρικού παραλιακού μετώπου του οικισμού Μαρμαρίου στο δήμο Καρύστου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, σύμφωνα με την με αρ. 215/27-10-2017 τεχνοοικονομική μελέτη, στο ποσό των 1.014.441,98 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεωρήσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ766.

Ωστόσο προτάθηκε και πέρασε ομόφωνα από τους παρόντες η αναβολή λήψης απόφασης επί του θέματος προκειμένου να μελετηθεί καλύτερα από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Το θέμα θα ζητηθεί ξανά την προσεχή Τετάρτη στην επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.