Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων για το Δήμο Καρύστου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρύστου αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων Δήμου Καρύστου».

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρύστου συντάχθηκε η με αρ. 131/9-10-2018 μελέτη για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της Προμήθειας: «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων Δήμου Καρύστου» δαπάνης 125.240,00 € με ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις το αρ. 65 του Ν.3852/2010 και τουν. 4412/16, μετά από διαλογική συζήτησηαποφάσισε την έγκριση της  υπ. αρ.131/9-10-2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρύστου και τα τεύχη δημοπράτησης που την συνοδεύουν και την διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με βάση αυτά για την επιλογή ανάδοχου για την εκτέλεση της Προμήθειας: «Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων Δήμου Καρύστου».

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.