Εγκρίθηκε η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για το 2018-2019

Εγκρίθηκε η παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους για τα έτη 2018-2019, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1636/12-5-2017) & τη διευκρινιστική Β΄513/16-5-2017 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τ. Β΄) «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1636/12-5-2017) κοινής Υπουργικής
Απόφασης».

Χώροι οι οποίοι θα παραχωρηθούν σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος, με δημοπρασία έως 31-12-2019 ως εξής:Οι έχοντες το δικαίωμα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμοροι) μπορούν να ασκούν αυτό το δικαίωμα κατά προτίμηση έναντι οποιουδήποτε άλλου στον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστο χώρο. Έμπροσθεν χώρος νοείται ο χώρος που προκύπτει από την προβολή του μήκους της πρόσοψης της επιχείρησης επί της ακτογραμμής.

Η τιμή του ανταλλάγματος για τις περιπτώσεις αυτές ορίζεται στο ποσό της ελάχιστης προσφοράς ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Σε περίπτωση που εκδηλώσει ενδιαφέρον ο έχοντας το δικαίωμα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων άνευ δημοπρασίας (όμορος), ο συγκεκριμένος χώρος τίθεται αυτόματα εκτός δημοπρασίας.

Γ. Η τιμή για τους όμορους και η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας έχει καθοριστεί με την με αρ. 20/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής:


Η παραχώρηση χρήσης αιγιαλού με δημοπρασία είναι έως 31-12-2019.

Το αντάλλαγμα θα αποδοθεί σύμφωνα με τα κάτωθι:

-Παραχώρηση έως 31-12-2018 εφάπαξ.
-Παραχώρηση έως 31-12-2019 η καταβολή γίνεται σε δύο δόσεις, η πρώτη με τη σύμβαση και η δεύτερη έως 31-3-2019.

Το αντάλλαγμα αφορά τις παραχωρήσεις με δημοπρασία. Για τις απευθείας παραχωρήσεις λόγω όμορου καταστήματος ισχύουν οι διατάξεις του αρ.7 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1636/12-5-2017) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 (ΦΕΚ 1970/7-6-2017 τ. Β΄) «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/12-5-2017 (ΦΕΚ Β΄1636/12-5-2017) κοινής Υπουργικής Απόφασης».

Δ. Ενεκρίθη τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των ανωτέρω χώρων. Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από τη Οικονομική Επιτροπή.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.