Πότε θα ξεκινήσει το ΣΑΟΝΗΣΟΣ;

Η Κάρυστος τουλάχιστον στα χαρτιά επανήλθε στον ακτοπλοϊκό χάρτη εντασσόμενη σε επιδοτούμενο ενδοκυκλαδικό δρομολόγιο. Φυσικά η απορία εξακο...
Read More