Ο Δήμος Καρύστου αποδέχθηκε δωρεά οικοπέδων εταιρείας αιολικών πάρκων εκφράζοντας τις...ευχαριστίες των Δημοτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 15064/18-12-2017 έγγραφό της γνωστοποίησε στο Δήμο μας την πρόθεσή της να δωρίσει αγροτεμάχια που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων και αναλυτικά το έγγραφο έχει ως εξής:

«Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιθυμούμε να προσφέρουμε ως χορηγία αγροτεμάχια που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Νέων Στύρων της Δημοτικής Ενότητας Στυρέων, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην ειδικότερη θέση «Μπάστιζες – Ρέμα Ξυλοχέρη» και συγκεκριμένα:

Α) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 1.972,21, Β) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 4.461,82 Γ) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 21.179,20 Δ) ένα αγροτεμάχιο που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά 3.162,18

Προκειμένου να αξιοποιηθούν για την τοπική κοινωνία.

Παρακαλούμε για την αποδοχή από την πλευρά σας αυτής της δωρεάς».

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρύστου με την με αρ. 166/21-12-2018 απόφασή της αποδέχθηκε την ανωτέρω δωρεά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εκφράσει τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε.. αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο να υπογράψει τα συμβόλαια της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.

Πρόεδρος κάλεσε το Δημ. Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

………………………………………………………………………………………..

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του τις

διατάξεις του αρ. 65 και την παρ. 1 περ. η του αρ. 72 του ν. 3852/10 , μετά από διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Δήμαρχος κ. Ραβιόλος Ελευθέριος δήλωσε ότι ακόμη μια διεκδίκηση, σε επίπεδο ανταποδοτικών για τον Δήμο μας, γίνεται πράξη και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να ψηφίσουν την αποδοχή της δωρεάς παραμερίζοντας προσωπικές αντιρρήσεις και αντιφατικές απόψεις αλλά εστιάζοντας στο πως θα καταφέρουμε να αντλήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα αντισταθμιστικά από τις εταιρείες ανάπτυξης των έργων προς όφελος του Δήμου μας και των δημοτών μας. Τόνισε επίσης ότι πάγια θέση δική του και της δημοτικής αρχής είναι ότι, αφού ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητες αδειοδοτούσας αρχής για τα αιολικά πάρκα, οφείλουμε καταρχήν να διασφαλίσουμε, την προστασία του Περιβάλλοντος, την ισόρροπη ανάπτυξη, την προστασία των ιδιοκτητών γης και να εξαντλήσουμε την απορρόφηση των αντισταθμιστικών προς όφελος της περιοχής μας με έντονες διεκδικήσεις και αδιάλειπτη προσπάθεια και να μην αφήσουμε ευκαιρίες να χαθούν όπως παλαιότερα με την μείωση του ποσοστού των ανταποδοτικών προς τον Δήμο από 3% σε 1,7%. Κλείνοντας ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν συνάντησής του Δήμαρχου με τον Υπουργό και το οποίο πιστοποιεί όλα τα παραπάνω. 

Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Μανώλης Ι. Νικόλαος εξέφρασε την πάγια θέση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει κατά καιρούς εκφραστεί στις αποφάσεις του οργάνου σχετικά με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και ψήφισε υπέρ της αποδοχής της δωρεάς που καλύπτει την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων στη .Ε. Στυρέων, η Δημ. Σύμβουλος κ. Βρανά Κυριακούλα δήλωσε πως οι εταιρείες ανεμογεννητριών προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα και προσπαθούν να εξαγοράσουν τον κόσμο και ψήφισε «παρούσα», η Δημ. Σύμβουλος κ. Ξυπόλιτου Ευδοξία υπερψήφισε την απόφαση συμφωνώντας με τις θέσεις του κ. Μανώλη τονίζοντας ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παπαλυμπέρης Ι. εξέφρασε την πάγια θέση του για το θέμα και καταψήφισε την απόφαση, η Δημ. Σύμβουλος κ. Τούρλα Γεωργία υπερψήφισε την απόφαση τονίζοντας ότι οι χορηγίες πρέπει να ενθαρρύνονται αλλά να γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν υποχρεώσεις και να γίνονται με την μορφή αντισταθμιστικών,

κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (14 έναντι 2)

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες των Δημοτών του Δήμου Καρύστου για την δωρεά από την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΧΛΑΔΟΤΟΠΟΣ Α.Ε. αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Τ.Κ. Νέων Στύρων, όπως περιγράφονται στο με αρ. πρωτ.: 15064/18-12-2017 έγγραφο της εταιρείας, που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων.

Εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο να υπογράψει τα συμβόλαια της μεταβίβασης καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της δωρεάς.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.