Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Ποιες προθεσμίες πιέζουν για συγκεκριμένα προγράμματα

ΕΚΤΑΚΤΗ κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου
την 14η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι για το έργο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού».

2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙ για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις».

3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καρύστου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του ΥΠ.ΕΣ στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΙΙΙ για το έργο: «Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας».

4. Έγκριση της προμελέτης : «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού
Γυμναστηρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ».

5. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΩΡΟΣ» στο Πρόγραμμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του ΕΣΠΑ 2014 -2020 στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2451 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. και εξουσιοδότηση του Δημάρχου.

6. Κατανομή ποσού στις Σχολικές Επιτροπές.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του στενού χρονικού περιθωρίου για τη συμμετοχή του Δήμου Καρύστου στα ανωτέρω Προγράμματα.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.