Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Καρύστου για 2 μήνες

Ανακοινώνεται η πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Καρύστουμε ειδικότητα: ΥΕ  ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 μέχρι 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για τηνεκτέλεση των καθηκόντων τους (ενσωματώνεται στην αίτηση). 

4. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 τουυπαλληλικού κώδικα και πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται γιατους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (ενσωματώνεται στηναίτηση).

5. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τουςτελευταίους δώδεκα μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σεδημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του αρ. 14 παρ. 1 του ν.2190/94 με την ιδιότητα τουεποχικού εργαζόμενου για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι(ενσωματώνεται στην αίτηση).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 22-10-2020 μέχρι και την 26η Οκτωβρίου 2020 σταγραφεία του Δήμου Καρύστου. Πληροφορίες κ. Μπαϊρακτάρη Αντωνία τηλ. 22243-50001

 Περισσότερες λεπτομέρειες στο κείμενο της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.