Άναψε το πράσινο φως για την ανάπλαση της παραλίας του Μαρμαρίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την ανάγκη σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον Ο.Λ.Ν.Ε. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ορισμού υπαλλήλου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου : «Συνολική βελτίωση και ανάπλαση της παραλιακής δημοτικής οδού και της έμπροσθεν αυτής διαμορφωμένης ζώνης στον οικισμό Μαρμαρίου».

Αντικείμενο της σύμβασης που ψηφίστηκε ομόφωνα είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου:

«ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΑΥΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ»,

από τον Κύριο του Έργου (Ο.Λ.Ν.Ε. και Δήμος Καρύστου) στο Φορέα Υλοποίησης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δια της Π.Ε. Εύβοιας) ο οποίος έχει εξασφαλίσει
την χρηματοδότηση. 

Κύριος του έργου είναι ο Ο.Λ.Ν.Ε. και ο Δήμος Καρύστου, διότι κατά το μεγαλύτερο τμήμα του το έργο βρίσκεται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και κατά ένα μικρό τμήμα του, εντός σχεδίου πόλης Μαρμαρίου. Η ανάγκη σύναψης της προγραμματικής σύμβασης προέκυψε, αφενός μεν από το γεγονός ότι ο Κύριος του Έργου δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του έργου και αφετέρου ο Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό, ενώ ο Δήμος Καρύστου έχει συμβάλει στην ωρίμανση της μελέτης του έργου και έχει υπό εκτέλεση απαιτητικό Τεχνικό Πρόγραμμα. Επίσης η μελέτη του έργου είναι ενιαία και το αντίστοιχο έργο αναπτύσσεται σε επιφάνειες αρμοδιότητας ΟΛΝΕ και του Δήμου Καρύστου.

Όπως προβλεπόταν και στην πρόταση ένταξης και στο υπογεγραμμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, το έργο θα χρηματοδοτηθεί και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (Α ́ 87), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας έχει γνώση του φυσικού αντικειμένου και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην ωρίμανση, υλοποίηση και διαχείριση αντίστοιχων έργων, τα οποία και έχει ολοκληρώσει παλαιότερα.

Η προγραμματική σύμβαση είναι ο μόνος τρόπος υλοποίησης του ανωτέρω έργου, αφού ο Ο.Λ.Ν.Ε. δεν διαθέτει επαρκές τεχνικό προσωπικό και δεν δύναται να χρηματοδοτήσει την υλοποίησή του, ο Δήμος Καρύστου έχει υπό εκτέλεση Τεχνικό Πρόγραμμα με πλήθος ανοιχτών διαγωνιστικών διαδικασιών, ενώ η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στερείται της αρμοδιότητας. Το έργο κρίνεται αναγκαίο και έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής των πολιτών, και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σε περιοχή εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην αναβάθμιση της ζωής των πολιτών, και συνακόλουθα η τελευταία αντλεί ωφέλεια από τη πραγμάτωσή του.

Με τη Σύμβαση αυτή, θα υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εκτέλεση του έργου. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες συνολικής βελτίωσης και ανάπλασης, του παραλιακού μετώπου του οικισμού Μαρμαρίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται, στο ποσό των 1.100.000,00 €, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εκτιμώμενη δαπάνη αναθεώρησης, οι απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεωρήσεις και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΕΠ766.

Μοιράσου στο Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.